Giá chuyến bay là khứ hồi cho mỗi người. Các khoản phí khác, bao gồm cả phí túi có thể được áp dụng. Tất cả các ưu đãi và ưu đãi được cung cấp tùy vào tình trạng sẵn có. Quy tắc, hạn chế và ngày mất điện có thể được áp dụng.