Цене полета су кружно путовање по особи. Могу се примијенити и друге таксе, укључујући таксе за врећу. Све понуде и понуде су предмет доступности. Могу се примењивати правила, ограничења и затамњења.